Incondiahuset


Genom alla processer som Incondia genomför finns Incondiahuset som pedagogisk modell, vilken underlättar när det gäller att förstå sig själv och sina kollegor/medarbetare/chefer. Incondiahuset kan också förklara och få oss att förstå olika skeenden, konflikter och andra sociala samspel inom verksamheten som vi befinner oss i. Språk och teorier blir konkreta och tydliga och därmed användbara i vardagen.
Beroende på den utvecklingsfas och process en person eller grupp befinner sig i kan man lätt omsätta ”huset” till sig själv och sin egen situation. Huset skapar förutsättningar för effektiv kommunikation och för att identifiera styrkor, svagheter, utvecklingsbehov, utvecklingspotentialer m.m.
Det är fascinerande med modellen är att den inte bara speglar individens utvecklingsväg utan också gruppens och organisationens.

Alla våra kunder vet exakt vad vi pratar om och skulle själva kunna berätta om den utvecklingsresa de gjort i Incondiahuset!