Livets väg


Genom alla våra verktyg återkommer Livets väg. Livets väg är en pedagogisk bild som skapar förutsättningar för effektiv kommunikation för att identifiera styrkor, svagheter, utvecklingsbehov, utvecklingspotentialer mm. Livets väg består av utvecklande steg; perioder av balans och harmoni, kriser och bakslag, val som leder till förändring och utveckling osv. Bilden speglar inte bara individens livsväg utan också gruppens och organisationens. Därför finns den i alla våra verktyg.