Om Incondia

Incondia AB är ett nordiskt företag som sedan 1997 aktivt arbetar med medarbetare, ledare och ledarskap både ur ett forsknings- och ur ett utvecklingsperspektiv. Vi har mer än 30 års erfarenhet av ledar- och organisationsutveckling.

Med vår modell, kompetens och med våra egna analysverktyg hjälper vi våra kunder att optimera befintliga resurser och förkorta förändringsarbetet i sina utvecklingsprocesser - allt för att bli en framgångsrik verksamhet. Vi vill ge våra kunder såväl mänsklig som ekonomisk tillväxt!

Vi erbjuder företags-/organisationsutveckling, ledarskaps-utveckling, grupp- och individuell utveckling, projekt-
organisationsutveckling, talangutveckling, rekrytering mm med hjälp av våra analyser.

Med ledorden insikt, konflikt och dialog, och med energi, målmedvetenhet och engagemang levererar vi er en skräddarsydd framgångsmodell.