Tjänster och analysverktyg

Vi stödjer er hela vägen – från undersökning med träffsäkra personlighetstester och analyser till att identifiera och genomföra utvecklingsinsatser. Incondia hjälper er verksamhet utvecklas med kvalificerat konsultstöd och skräddarsydda lösningar utefter er organisations behov och förutsättningar. Vi hjälper er organisation att åstadkomma förändringar som leder till konkreta resultat. Vi har mer än 30 års erfarenhet av bl a:

Ledarskapsutveckling
Ledningsgruppsutveckling
Organisationsutveckling
Medarbetarutveckling, individuellt eller i grupp
Rekrytering
Coachning
Mentorskap
Konflikthantering
Stresshantering
Forskning

Klicka på ikonerna för att läsa mer om Livets väg, Incondiahuset och våra analysverktyg.