Ledarkategorier

Incondias fem olika ledarkategorier

Incondia delar upp ledarskapet i olika kategorier och definierar dessa i förhållande till omfattningen av det faktiska ledaransvaret: självledarskap, att leda andra eller att leda andra ledare.

Det är viktigt att de personliga egenskaperna och värdegrunderna betraktas i förhållande till den typ av ledarskap som ska utövas. 

Vår ledarskapsfilosofi återspeglas I fem olika ledarkategorier:

Specialistledaren skapar värde genom att utöka och fördjupa den samlade kunskapen. Denne har ansvaret för en avdelning eller ett specifikt område eller funktion.

Operativa ledaren skapar värde genom att öka produktionen inom ett väldefinierat område. Denne ansvarar för en enhet med flera avdelningar, antingen som linjechef eller som projektledare.

Relationsledaren skapar värde genom att förankra organisationens filosofi och mjuka värden för att öka medarbetarnas och kundernas motivation och nöjdhet. Denne ansvarar ofta för HR-funktioner och servicerelaterade kontakter med andra kollegor, avdelningar och kunder. 

Strategiska ledaren skapar värde genom att anpassa och utveckla verksamheten i förhållande till de möjligheter, förväntningar och krav som finns i omgivningen, allt för att förbättra det samlade resultatet. Denne har ansvaret för ett affärsområde eller hela organisationen. 

Business-ledaren är en optimal blandning av alla de ovan nämnda ledartyperna, vilket gör denne ”oslagbar”. Styrkan ligger i en djup mognad som personen har uppnått efter att ha genomgått flera utvecklingsfaser. Endast ett fåtal ledare vill och har potentialen att nå denna position.