Ledarskap

Ledarskapet avgör verksamhetens framgång

Incondias forskning identifierar en handfull egenskaper som har högst korrelation med ett framgångsrikt ledarskap. Det handlar om självförtroende, självständighet och prestationsbehov i kombination med självinsikt och social kompetens, samt ett personligt motiv och stor vilja att ta ledaransvaret. Vi menar därmed att egenskaperna för framgångsrika ledare är de samma oberoende av i vilken organisation dessa befinner sig. Framgångskriterierna är också de samma på lokal, nationell och global nivå. 

Vårt ledarutvecklingskoncept riktar sig mot ledare som har talang, potential och driv att göra karriär inom företaget (management road) och följer en väg som är dels personlighetsbaserad, dels utvecklingsbaserad. Om dessa framgångsrika ledare får ansvarsfulla poster är det sannolikt att de snabbt kan lyfta organisationen ur eventuella kriser och driva förändringar som leder till långsiktiga resultat och hållbar lönsamhet.

Utifrån vår forskning kan vi med stor säkerhet lyfta fram följande generella kriterier för framgångsrika ledare:

  • De har en empatisk förmåga som gör att de lätt kan hitta de rätta medarbetarna att delegera ansvar och makt till. 
  • De kan, trots organisatorisk distans, skapa närhet till och en känsla av lojalitet hos sina medarbetare.
  • De är mentalt lyhörda för idéer och tankar. På så sätt frigör de sig från kulturella strukturer och tankesätt.
  • De har tack vare sin lyhördhet enorm kraft och mod att arbeta mot sina mål. 
  • De har en inre övertygelse som driver dem att i med- och motgång ta personligt ansvar så att verksamheten når uppsatta mål.
  • De kan i komplicerade problemsituationer hitta enkla strategiska riktlinjer och lyfta fram helheten genom stark prioritering av sina egna och organisationens insatser.
gallery/shutterstock-108855614

Dessa egenskaper verkar kanske välkända och självklara, men att hitta dessa ledare och säkerställa att de har nämnda egenskaper är ofta en utmaning. Det är dock helt avgörande för organisationens framgång och lönsamhet. 

Vi kan både identifiera framgångsrika ledare och utveckla egenskaper hos potentiella ledare som kommer att göra dem framgångsrika. Potentiella ledare har redan flera av de egenskaper som krävs för att ”gå hela vägen”, och med ett skräddarsytt ledarutvecklingsprogram kan vi tillsammans se till att personen och organisationen når de önskade resultaten.