Om Incondia

Incondia AB är ett nordiskt företag som sedan 1997 aktivt arbetar med medarbetar- och ledarutveckling samt rekrytering.

Med ledarskapsforskning och lång praktisk erfarenhet erbjuder vi unik kompetens inom personal- och organisationsutveckling, såväl i offentliga verksamheter som i näringslivet. Våra kärnord INsikt, KONflikt och DIAlog (= INCONDIA) speglar grunden i vårt arbete. Vi ser att individer växer starkast när de får bättre förståelse för sig själva och andra, när de lär sig hantera och lösa konflikter samt när de behärskar ärlig och konstruktiv kommunikation.

Incondias mål är att finna kopplingen mellan personlighet och ett framgångsrikt ledarskap – vare sig man leder sig själv eller andra. Vår unika, uppdaterade databas omfattar i dag cirka 20 000 personer, främst inom Norden. Dessa data används i vår forskning, där vi bland annat jämför representativa grupper av ledare och anställda med nationella normpopulationer. Med skräddarsydda koncept hjälper vi organisationer att synliggöra ledarskapet utifrån uppdragsgivarens krav på individernas egenskaper och kompetenser.

Vår ambition är att vara det självklara valet när våra kunder vill vässa strategin för att attrahera och behålla de allra bästa medarbetarna och ledarna. Genom att identifiera och mäta styrkor och utvecklingsområden på individ-, grupp- och organisationsnivå ringar vi in dem som har viljan och potentialen till långsiktig utveckling. De individuella framstegen har, i sin tur, en direkt koppling till verksamhetens tillväxt och lönsamhet.