Tjänster

Incondia erbjuder skräddarsydda lösningar för att åstadkomma förändringar som leder till konkreta resultat.

Incondia erbjuder en rad tjänster baserade på verksamhetsanpassade koncept, egna analysverktyg och individuella samtal. Syftet är att ge er ökad insikt om era styrkor, talanger och utvecklingsområden – för att ni ska utvecklas utifrån organisationens behov, förutsättningar och mål. Vi hjälper er med skräddarsydda lösningar för att åstadkomma förändringar som leder till konkreta resultat.

Några av de områden Incondia arbetar
inom är:

  • medarbetar- och ledarutveckling (coachning, mentorskap etc.)
  • ledarskapsutveckling
  • ledningsgruppsutveckling
  • organisationsutveckling
  • konflikthantering
  • grupputveckling enligt winning teams-konceptet
  • rekrytering
  • nöjdhetsundersökningar (kunder eller medarbetare)