Winning teams

Mer och bättre tillsammans

Vår omgivning och arbetsplats är i konstant förändring och blir samtidigt mer komplex. Verksamheten behöver därför ständigt vara öppen för framtidens krav och utmaningar, och se de möjligheter som finns. Integreringen av dessa insikter i arbetsdagens sysslor, strategier och ledarskap kräver både stabilitet och flexibilitet i organisationen. Det handlar om mer än bara ett gott samarbete eller en stark ledare – det krävs ett winning team-tänk!

Ett winning team består enligt vår modell av ett litet antal personer, 3–4 deltagare, som har kompletterande kunskaper, kompetenser och erfarenheter. De har även olika personliga egenskaper, styrkor och talanger. Deltagarna är engagerade och har samma inställning till vad det är som de tillsammans ska åstadkomma. De håller sig själva och varandra ömsesidigt ansvariga för att nå dessa mål.

I så kallade winning teams förenar ledarna och deras medarbetare sina kompetenser och styrkor. De arbetar tillsammans i små, strategiskt sammansatta grupper där syfte och motivation binds samman av gemenskap och vilja att gemensamt nå uppsatta mål och resultat. Winning teams handlar om att ge individer möjlighet att åstadkomma något mer och bättre tillsammans än vad de skulle kunna göra var och en för sig. Helheten blir alltså mer än summan av delarna.

Incondia erbjuder att tillsammans med uppdragsgivaren bygga winning teams och skapa de bästa förutsättningarna för hela processen. Under denna tid stöttar vi också med kompetens och analysverktyg. Verksamheter som lyckas införa ett winning team-tänk hos sina ledare och nyckelarbetare i det vardagliga arbetet märker stor skillnad i effektivitet. En viktig faktor är att teamen skapar stark gemenskap genom dialog, tillit, öppenhet och tydlighet. Med insikten om vad som krävs för att bli framgångsrika och produktiva tillsammans ges verksamheten förutsättningar att uppnå sina mål och långsiktiga resultat.